ස්ථානය

අපගේ සේවාවන් සහ සියුම් ආභරණ එකතු කිරීම ඩවුන්ටවුන් මෑන්හැටන්හි (SoHo) අපගේ ප්‍රමුඛ වෙළඳසැලෙන් ලබා ගත හැකිය:

Popular Jewelry - NYC

255 ඇල වීදිය, ඒකකය බී, නිව් යෝර්ක්, එන්වයි 10013

ව්යාපාරික වේලාවන්:

පෙ.ව .9 - ප.ව .30 (ප්‍රාදේශීය වේලාව) 

සතියේ දින 7, වසරකට දින 365 ක්

අපට ඔබෙන් ඇසීමට අවශ්‍යයි

සියලුම විමසීම් සඳහා: info@popular.jewelry
Para atención al cliente en español, llame: 1 (212) 941-7942
දරුණු විමසීම් සඳහා, අමතන්න: 1 (212) 941-7942
or පණිවුඩය අපි කෙලින්ම ෆේස්බුක් සහ / හෝ ඉන්ස්ටග්රෑම්